genel görelilik

GENEL GÖRELİLİK

25 Ocak 2020

Hoşgeldiniz. Bugün, Eınsteın gibi birçok bilim insanın hayalini kurduğu 'her şeyin teorisi' başlığında yapılan adımlar...